Diabetesteam

meter

Op eigen benen

Naarmate tieners ouder worden, zullen ze steeds meer zelf het gesprek met het diabetesteam kunnen en willen voeren. Op deze manier kunnen ze ook onderwerpen bespreken die ze liever niet in het bijzijn van hun ouders bespreken. Veel ouders vinden het lastig dat zij steeds meer buiten het contact met het diabetesteam gehouden worden. Soms is de overgang ook erg abrupt en worden ouders van de een op de andere dag niet meer bij de zorg voor hun tiener betrokken. En dat terwijl de dagelijks diabeteszorg nog steeds in en om het ouderlijk huis plaatsvindt.

Een belangrijk onderwerp voor tieners en ouders is de overgang van de kinderarts naar de internist: de transitie.
De overstap zelf is een moment, maar de transitie houdt meer in. Het is het proces van voorbereiding op de overstap, het overstapmoment en de periode van gewenning daarna.

Wat kunt u doen?

Bespreek samen met het diabetesteam en uw tiener hoe u betrokken kunt blijven bij de diabeteszorg. Dit kan bijvoorbeeld door aan het eind van het gesprek aan te schuiven of twee keer per jaar mee te gaan naar het spreekuur.

Op de website van het project Op eigen benen is veel informatie te vinden voor tieners met een chronische ziekte, hun ouders en zorgverleners over de transitie naar de volwassenzorg.

Wat zeggen andere ouders?

‘Van het ene op het andere moment werden we aan de zijlijn gezet’


'Haar vriendin gaat nu vaak mee naar de dokter’

Diabetesteam

Hierin werken samen: een kinderarts, kinderdiabetesverpleegkundigen, een diëtist en een psycholoog.