Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VU medisch centrum is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan door VU medisch centrum zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. VU medisch centrum neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Gebruik informatie
VU medisch centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan VU medisch centrum worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. VU medisch centrum heeft geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

VU medisch centrum 2011. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.