Het gezin

gezin

Balanceren

In een gezin met een kind met diabetes wordt alles altijd in meerdere of mindere mate bepaald door de diabetes. Na de impact van de diagnose vinden de meeste gezinnen uiteindelijk wel weer een nieuw evenwicht. Het behouden van dat evenwicht blijft echter balanceren. Elke keer dat een nieuwe fase optreedt, als de behandeling verandert of uw kind een volgende levensfase ingaat, kan het gezin opnieuw uit zijn evenwicht raken.

Leven met een tiener met diabetes betekent dat taken, regels, verantwoordelijkheden en posities binnen het gezin voortdurend opnieuw moeten worden bezien. Wie neemt de zorg op zich? Moet een van u het werk buitenshuis (grotendeels) opgeven? Wie gaat mee naar het ziekenhuis? Wie past er op de broertjes en zusjes als u in het ziekenhuis bent en krijgen zij ook taken en verantwoordelijkheden bij de verzorging van uw tiener met diabetes? Passen de behandeling en leefregels binnen de gezinsroutine? Is er voldoende aandacht voor de broertjes en zusjes? Heeft u als ouders voldoende aandacht voor elkaar en heeft u respect voor elkaars manier van omgaan met de problemen?

Wat kunt u doen?

U en uw partner

Broertjes en zusjes

Wat zeggen andere ouders?

"Lastig dat je soms dingen uit moet stellen. Alles kost onverwacht meer tijd."

De diagnose: Diabetes En nu?

Als u net gehoord heeft dat uw kind diabetes heeft, verwijzen we u graag naar de pagina: Omgaan met de diagnose.