Tips & advies

Verantwoordelijkheid delen

Verantwoordelijkheid krijgen voor de diabeteszorg valt veel jongeren zwaar: ze zijn er soms nog niet tegen opgewassen, voelen zich er nog niet klaar voor. Ze weten niet hoe ze hun diabetesmanagement kunnen laten slagen en worden er onzeker van. Gevolg hiervan kan zijn dat de waardes verslechteren. Tieners willen wel, maar kunnen niet altijd. Goede diabetesmanagement (zelfzorg) vraagt veel van hen, en moet stap voor stap geleerd worden.
Er is consistent bewijs voor het feit dat kinderen die al jong teveel verantwoordelijkheid krijgen voor hun diabetes, meer fouten maken in hun zelfzorg, minder therapietrouw laten zien en een slechtere diabetescontrole hebben dan leeftijdgenoten van wie de ouders betrokken en medeverantwoordelijk bleven bij de dagelijkse diabeteszorg. Gezien de complexiteit van diabetes als ziekte is het misschien ook niet zo verwonderlijk dat meerdere mensen ‘meeregelen’.
Het devies voor ouders en diabetesteams is in de puberteit dan ook: stap voor stap loslaten en de jongeren eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Met de nadruk op stap voor stap. Want de verantwoordelijkheid kan niet van het ene op het andere moment van ouders op tiener overgaan.

Verantwoordelijkheid delen (pdf)

Meer tips & advies

Communiceren

Problemen oplossen

Verantwoordelijkheid delen

Belonen

Hulp?

Wilt u meer informatie of hulp?

Neem dan contact op met uw diabetesteam