16 jaar en ouder

Wat kunt u doen? Geleidelijk loslaten

• Rustig en op afstand aanwezig zijn, proberen niet mee te gaan met de golven van emoties van uw tiener.
• Steun en toeverlaat blijven, maar ook:
• Voor uzelf opkomen (niet over u laten lopen) en consequente grenzen hanteren.
• Flexibel zijn, maar ook:
• Duidelijke, consequente grenzen stellen.
• Een goed beeld hebben van wat uw tiener aankan, wat het aan vaardigheden in huis heeft, wat de grenzen van zijn/haar mogelijkheden zijn.
• Belangrijk: stel eisen die passen bij de capaciteiten van uw tiener. Dit kan veel problemen voorkomen.
• De wensen voor zelfstandigheid kunnen goed ingezet worden als winstpunt voor jongeren; ‘je mag met vrienden op vakantie, als we de komende tijd zien dat je uit jezelf op een goede manier met je diabetes omgaat’. Bespreek bijvoorbeeld ook samen wat er nodig is om te regelen voor een vakantie (voldoende insuline, koeltas/Frio, verklaring voor de douane, hypospullen (Dextro, koek) mee in vliegtuig).
• Zorgen dat u en uw tiener weten welke invloed uitgaan (dansen, alcohol, drugs, uitslapen) en seks op diabetes hebben, zodat uw tiener in deze situaties problemen door de diabetes kan voorkomen.
• Op de hoogte zijn van wat uw tiener buitenshuis doet en deze ervaringen bespreekbaar houden. Veroordelend zijn over ongewenst gedrag heeft een averechts effect; handiger is om duidelijk te stellen dat dit niet de bedoeling is en bespreken hoe jullie kunnen zorgen dat uw tiener het volgende keer anders aanpakt.
• Met uw tiener praten over wat voor jullie allebei een werkbare manier is om te communiceren over de diabetes. Veel tieners reageren boos of geprikkeld als ouders vragen naar de diabetes, maar kunnen ook aangeven welke manier van vragen/communiceren niet tot boosheid leidt.
• Het is belangrijk alert te zijn op problemen met eten en/of stemmingsproblemen.
Problemen met eten: Belangrijke signalen zijn: het overslaan van insuline injecties/bolussen, eetbuien, ontevreden met lichaam en gewicht, het overslaan van maaltijden.
Depressieve gevoelens: Belangrijke signalen zijn: somberheid, weinig energie, geen interesse meer hebben in dingen en activiteiten die eerst wel leuk waren.
• Bespreken dat hij/zijzelf in de eerste plaats, maar u als ouder ook nog verantwoordelijk bent voor de diabetes en hem/haar graag helpt de instelling goed te houden.
Elkaar op de hoogte houden kan voor de tiener winst opleveren, bijvoorbeeld dat er minder aan zijn/haar hoofd gezeurd wordt als het lukt om regelmatig even wat uit te wisselen over de stand van zaken rondom de diabetes.
• Niet dreigen met lange termijn complicaties. Wel kunt u met uw tiener samen bedenken welke dingen beter/makkelijker zouden gaan als de waardes goed zouden zijn.

Wat kunt u verwachten?

Uitgaan

"Wat vaak wel helpt is vriendinnen goed informeren en die willen dat ook graag"
Vader van een dochter van 16 jaar

Wat vindt u?

Wij zijn erg benieuwd wat u van deze website vindt.
Geef hier uw mening!