Mijn tiener & ik

Positief communiceren met uw tiener

Spreek positieve verwachtingen uit rondom de diabetes.
Moedig uw tiener aan verantwoordelijkheid te nemen, en geef hem/haar het vertrouwen dat hij/zij dit aan kan.
Geef expliciet een compliment als uw tiener een situatie goed heeft opgelost.
Vraag door naar hoe uw tiener situaties waarin de diabetes lastig kan zijn, heeft beleefd. Door vragen te stellen toont u belangstelling voor meer dan alleen de bloedsuikers, dit wordt als steunend ervaren. Ook laat u hiermee merken dat u de moeite neemt om stil te staan bij de dingen die voor uw tiener moeilijk kunnen zijn. Dit maakt het makkelijker voor uw tiener om zelf ook met vragen te komen.
Stel vragen die uw tiener stimuleren een probleem adequaat op te lossen:
Wat is het probleem?
Welke mogelijke oplossingen kun je bedenken?
Wat zou er gebeuren als je die oplossingen toepast?
Welke oplossing lijkt je, nu je dit allemaal bedacht hebt, het beste?
Zullen we binnenkort nog eens kijken of het gewerkt heeft?
Sta af en toe eens stil bij de dingen die uw tiener goed heeft gedaan met betrekking tot de diabeteszorg. Laat merken dat u ziet dat hij/zij zijn best doet. Of, als de dingen moeilijk gaan, laat merken dat u weet dat hij/zij echt wel wil, dat het geen onwil is.
Respecteer dat uw tiener stap voor stap steeds meer vrijheid wil. Bespreek dat dat goed is en dat u die wil geven, zolang u ziet dat de tiener ook verantwoordelijk met die vrijheid omgaat. Probeer uit of uw tiener de verantwoordelijkheid die bij die vrijheid hoort ook aan kan en bespreek wat er wel/niet goed ging en wat hij/zij anders zou kunnen doen.

Wat kunt verder u doen?

Verbale en non-verbale communicatie: meer informatie en tips

Praktische tips

Wat kunt u verder doen?
Blijven praten

"Ik heb tegen haar gezegd dat ik het niet fijn vind als ze opeens heel veel eet. maar dat ze het in ieder geval altijd moet zeggen en dat ik niet boos zou worden. En dat heeft wel geholpen hoor.
Dus ze zegt het nu wel en dan word ik inderdaad ook niet boos. Dus dan weet ik waar het door komt. Want anders kan ik haar niet meer helpen, dan snap ik het gewoon niet meer."