Mijn tiener & ik

Wat kunt u verder doen?

• Jongeren vinden het vaak niet prettig meer om vaak te moeten vertellen hoe de waardes zijn. Een whiteboard kan uitkomst bieden: uw tiener kan hierop dagelijks bijvoorbeeld de ochtend- en avondwaarde noteren zodat u hiervan op de hoogte bent. Het voordeel voor uw tiener is dat hij/zij van het ‘gezeur’ af is. Sommige ouders schrijven terug op het whiteboard; zij geven bijvoorbeeld een compliment, of laten zo af en toe iets leuks achter (bv een kaartje of een leuke magneet). U kunt samen afstemmen wat reden kan zijn om alsnog in gesprek te gaan over de waardes.
• Los van het bespreken van waardes is het goed om af en toe te vragen hoe het met uw tiener en de diabetes is en of het allemaal nog een beetje lukt om de diabeteshandelingen vol te houden.
• Bij ruzies met uw tiener proberen te onderhandelen over uw tieners wensen en uw grenzen. Langzamerhand gaat uw tiener steeds meer zelf doen en heeft u niet meer altijd de controle. Het loslaten hiervan kan lastig zijn. Blijven communiceren helpt. Mochten er zoveel ruzies ontstaan dat u er zelf niet meer goed uitkomt: het diabetesteam kan hierbij meedenken als u dat wilt. Aarzel vooral niet om aan de bel te trekken.
• Als ouders bewust stil staan bij wat u verwacht van uw kinderen, en wat zij van u als ouders mogen verwachten. Wat mag wel, wat mag niet? Waar liggen de grenzen? Wat is de consequentie als uw tiener zich niet houdt aan de afspraken? Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zorgt dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ook wordt het makkelijker om met elkaar in gesprek te blijven.
• Met uw tiener praten over wat voor jullie allebei een werkbare manier is om te communiceren over de diabetes. Veel tieners reageren boos of geprikkeld als ouders vragen naar de diabetes, maar kunnen ook aangeven welke manier van vragen/communiceren niet tot boosheid leidt.
• Bespreken dat hij/zijzelf in de eerste plaats, maar u als ouder ook nog verantwoordelijk bent voor de diabetes en hem/haar graag helpt de instelling goed te houden. Elkaar op de hoogte houden kan voor de tiener winst opleveren, bijvoorbeeld dat er minder aan zijn/haar hoofd gezeurd wordt als het lukt om regelmatig even wat uit te wisselen over de stand van zaken rondom de diabetes.
• Flexibel zijn, maar ook: Duidelijke, consequente grenzen stellen.
• Rustig en op afstand aanwezig zijn, proberen niet mee te gaan met de golven van emoties van uw tiener.
• Steun en toeverlaat blijven, maar ook: Voor uzelf opkomen (niet over u laten lopen) en consequente grenzen hanteren.
• Een goed beeld hebben van wat uw tiener aankan, wat het aan vaardigheden in huis heeft, wat de grenzen van zijn/haar mogelijkheden zijn.
• Belangrijk: stel eisen die passen bij de capaciteiten van uw tiener. Dit kan veel problemen voorkomen.
• De overdracht van verantwoordelijkheid wordt gemakkelijker als u:
- actief toeziet op de diabetes zelfzorg vaardigheden van u tiener
- van tijd tot tijd behulpzame instructies geeft als dat nodig is
- succes en bedrevenheid waardeert en aanmoedigt
- meer: aanmoedigen en bewonderen van successen en pogingen - minder: kritiek en straf voor mislukkingen.
- diabetesproblemen samen oplossen met, in plaats van voor uw tiener