Mijn tiener & ik

Omgaan met uw tiener

Uw tiener zal gefocust zijn op de korte-termijn. Als ouder zult u meer bezorgd zijn over de lange-termijn gevolgen van de diabetes. Hoe positiever de relatie tussen u en uw tiener is, hoe waarschijnlijker het is dat uw tiener om hulp en steun zal vragen.

Warmte en inlevingsvermogen
Het doet pijn als iemand van wie u houdt, beslissingen neemt die tot ernstige problemen kunnen leiden die voorkomen kunnen worden. Wanneer tieners opgroeien, zult u als ouder reageren op de beoordelingsfouten die uw tiener maakt; als hij/zij impulsief of onverantwoordelijk reageert; of niet eerlijk is over de diabeteszelfzorg. Dit zijn allemaal gewone aspecten van het opgroeien met diabetes. Diabetes taken en de bijbehorende verantwoordelijkheden duiken in bijna ieder deel van het dagelijks leven op. Dus de manier waarop u op deze situaties reageert, heeft een grote invloed op hoe uw tiener zich psychologisch gezien aanpast aan de diabetes. Het is voor ouders vaak makkelijker om hun zorg en bezorgdheid voor hun tieners op zon manier uit te drukken dat het door de tiener gezien wordt als overdreven angstig of negatief, maar niet als zorgzaam.

Korte en lange termijn
Het is zeker zo dat tieners meer gefocust zijn op de korte-termijn. Als ouder zult u meer bezorgd zijn over de lange-termijn gevolgen van onvoldoende zelfzorg. Kritiek, woede, teleurstelling, verwijten en andere negatieve reacties zijn begrijpelijk, maar het is ook begrijpelijk dat tieners uit deze reacties opmaken dat de schuld bij de diabetes zelf ligt. Dit maakt het voor tieners steeds moeilijker om te praten over de diabetes, omdat het risico op nog meer afwijzing en vernedering voor hen groot lijkt.
Hoe positiever de relatie tussen u en uw tiener is, hoe waarschijnlijker het is dat uw tiener u om hulp en steun zal vragen. Nu tijdens de puberteit en later in de jong volwassenheid.

Wat kunt u doen?

Laat uw bezorgdheid merken door middel van warmte en inlevingsvermogen.
Stimuleer en bewonder pogingen en successen, probeer kritiek en straf voor mislukkingen te verminderen.

Wat kan verder helpen?

Positief communiceren

Praktische tips

Botsende prioriteiten

Ik praat niet zo veel over de toekomst. Want het beklijft gewoon niet, bij pubers.... het werkt gewoon op dit moment niet bij hun, om te zeggen over 10, 20 jaar. Nu en de volgende week, dat is belangrijk.