Mijn tiener & ik

Betrokken blijven

Betrokken blijven bij de diabeteszorg van uw tiener. Hoe doet u dat?
Veel onderzoeken laten zien dat gezinnen die goed kunnen communiceren met elkaar, meer succesvol zijn in diabetes zelfzorg. Aan de andere kant, wanneer er veel conflicten zijn, is er een groot risico op slechtere therapietrouw en een slechtere glykemische instelling. Het is dus belangrijk dat u als ouder betrokken blijft bij de diabeteszorg van uw tiener.
Maar hoe doet u dat als uw kind dwars en lastig is? Of zelfs agresief?

Wat kunt u doen?

• Probeer ondersteunend en behulpzaam te zijn
• Probeer minder kritisch, ruziënd, overbeschermend of eisend te zijn.
• Wat verwacht u van uw tiener, en wat mag hij/zij van u verwachten? Waar liggen de grenzen? Wat is de consequentie als uw tiener zich niet houdt aan de afspraken? Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zorgt dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ook wordt het makkelijker om met elkaar in gesprek te blijven.
• Effectieve tiener-ouder communicatie bestaat uit verschillende onderdelen: regelmatig, open, direct, van twee kanten en respectvol. Dit kan helpen om gemeenschappelijke oplossingen voor terugkerende problemen of meningsverschillen te vinden.

Hoe kunt u in gesprek blijven met uw tiener?

Positief communiceren


Wat kan verder helpen?

Praktische tips

Wat helpt andere ouders?

'Humor!'

'Blijven praten'

'Duidelijke grenzen stellen bij lastig gedrag'