Mijn tiener & ik

Omgaan met diabetes

Hoe weet u of u en uw tiener er in slagen om goed met de diabetes om te gaan? Deze vraag kan tot 2 verschillende antwoorden leiden.
1) Strikt gebaseerd op medische uitkomsten, met als doel: ‘leven om diabetes te beheersen’, of
2) In bredere zin als het behalen van levensdoelen, met als doel: ‘het beheersen van diabetes om te leven’.
Als de nadruk op dit laatste doel wordt gelegd, kunnen tieners opgroeien terwijl ze hun diabetes serieus genoeg nemen, maar niet zo serieus dat de diabetes hun identiteit bepaald. Diabetes zelfzorg is een middel om allerlei levensdoelen te bereiken, in plaats van een doel op zich.

Wat kan verder helpen?

Positief communiceren

Praktische tips

Wat helpt andere ouders?

'Contact met andere kinderen met diabetes, bijvoorbeeld op Diabeteskamp'


'Leuke dingen samen doen, de diabetes niet de overhand laten nemen.'


'Begrip tonen'