Omgaan met de diagnose

Schuldgevoel

Nadat de diagnose gesteld is, denken veel ouders terug aan de voorafgaande periode.
‘Had ik het kunnen voorkomen?’.
‘Had ik het eerder kunnen signaleren?’.
‘Had ik maar…’.

Dit zijn gedachten die veel voorkomen. Soms leiden deze gedachten een onterecht schuldgevoel, of tot twijfels en onzekerheid over het eigen handelen. Als u hiermee kampt, is het raadzaam dit met het diabetesteam te bespreken. Medische vragen kunnen gesteld worden bij de kinderarts of diabetesconsulent. Het bespreken van de eigen ervaringen en emoties kan bij de psycholoog of maatschappelijk werker van het team.

Andere veelvoorkomende reacties
Ontkenning
Rouw
Boosheid
Verdriet

Omgaan met de diagnose
Hulp?

Als u na verloop van tijd het gevoel hebt niet goed uit de stress van de eerste fase te komen, is het raadzaam dit te bespreken met uw diabetesteam.