Omgaan met de diagnose

Ontkenning

Ontkenning is een manier om te proberen de pijnlijke realiteit om te zetten in een beeld dat minder beangstigend is. Een manier om de situatie hanteerbaarder te maken.
‘Morgen is alles vast beter’,‘als ze maar eenmaal insuline heeft gehad is het vast over’ zijn voorbeelden van ontkennende gedachten. Soms kost het wat tijd om de realiteit onder ogen te kunnen zien, vaak gebeurt dit vanzelf als ouders en kinderen leren wat diabetes inhoudt en de praktische zorg onder de knie krijgen.

Andere veelvoorkomende reacties
Rouw
Schuldgevoel
Boosheid
Verdriet

Omgaan met de diagnose
Hulp?

Als u na verloop van tijd het gevoel hebt niet goed uit de stress van de eerste fase te komen, is het raadzaam dit te bespreken met uw diabetesteam.