Omgaan met de diagnose

Rouw

Wanneer een chronische ziekte wordt vastgesteld, betekent dit een enorme verandering in het dagelijks leven van uw gezin. De dagelijkse routine verandert, spontane plannen lijken niet meer te kunnen, dagelijks rijzen vragen over wat te doen met betrekking tot de diabeteszorg. De impact hiervan leidt vaak tot gevoelens van verdriet, machteloosheid, woede en frustratie. In zekere zin is er sprake van een rouwreactie. U kunt het gevoel hebben afscheid te moeten nemen van de vanzelfsprekende gezondheid van uw kind.

Het wordt beter
Als uw kind opknapt en de diabeteszorg is ge´ntegreerd in het dagelijks leven van het gezin, nemen deze gevoelens meestal vanzelf af. U zal ervaren dat er meer nagedacht en gepland moet worden dan voorheen, maar dat uw kind in principe alles kan doen wat het voorheen ook deed. Het kan helpen te bedenken dat andere ouders u voor zijn gegaan; het is hen ook gelukt. Door contact te leggen met andere ouders van een kind met diabetes kunt u desgewenst ervaringen uitwisselen. Veel ouders ervaren dit als steunend, zeker in de eerste periode na de diagnose waarin alles nieuw is.

Andere veelvoorkomende reacties
Ontkenning
Schuldgevoel
Boosheid
Verdriet

Omgaan met de diagnose
Hulp?

Als u na verloop van tijd het gevoel hebt niet goed uit de stress van de eerste fase te komen, is het raadzaam dit te bespreken met uw diabetesteam.