Omgaan met de diagnose

Verdriet

Vanzelfsprekend gaat de diagnose gepaard met verdriet; om de ziekte, het veranderde toekomstbeeld, om de enorme verandering die zich afspeelt in uw leven en dat van uw kind. En misschien wel het meest omdat de ziekte er altijd zal zijn. Verdriet gaat vaak gepaard met moeheid. Ook hebben mensen vaak veel meer negatieve gedachten dan ze van zichzelf gewend zijn. Deze reacties zijn in deze situatie volkomen normaal. Naarmate de tijd verstrijkt zal het verdriet vaak minder aanwezig zijn.
Mocht dit niet zo zijn, of mocht u het gevoel hebben niet meer te kunnen functioneren in uw dagelijks leven, dan is het verstandig contact op te nemen met het kinderdiabetesteam of met uw huisarts. Dit is zeker raadzaam wanneer er sprake is van een zeer sombere stemming, van gevoelens van hopeloosheid/uitzichtloosheid, sterke prikkelbaarheid, vermijden van sociale contacten of van dingen die u eerder prettig vond om te doen. Dit geldt ook bij slaapproblemen en gewichtsveranderingen. Let ook bij uw kind op deze verschijnselen en neem contact op met het kinderdiabetesteam als u het idee heeft dat uw kind hier last van heeft.

Wat te doen met verdriet?

Lichamelijke inspanning is een van de beste remedies tegen verdriet en somberheid. Sporten,wandelen, fietsen, zwemmen, etcetera.
Praten met mensen die goed kunnen luisteren.
Afleiding zoeken door iets te doen dat u echt leuk vindt, of waardoor u echt door ontspant: TV kijken, naar een sportwedstrijd of voorstelling gaan, met het gezin een spelletje doen, naar de film, een DVD huren, winkelen, een uitstapje maken etcetera.
Iets leuks met uw kind gaan doen dat de aandacht even helemaal van de diabetes afhaalt, ook al is het maar voor even.

Andere veelvoorkomende reacties
Ontkenning
Rouw
Schuldgevoel
Boosheid

Omgaan met de diagnose
Hulp?

Als u na verloop van tijd het gevoel hebt niet goed uit de stress van de eerste fase te komen, is het raadzaam dit te bespreken met uw diabetesteam.